Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Hlavné úlohy Špecifické poruchy reči Prípravné cvičenia

 

6. marca je Európsky deň logopédie.

Je to deň, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti

logopédov v rôznych európskych krajinách. V tento deň sa logopédi snažia prezentovať

svoje povolanie verejnosti, organizujú besedy, rozhovory, prednášky, výstavky, deň

otvorených dverí a pod. Ich cieľom je, aby sa široká verejnosť dozvedela o tom, čo

logopédia je a aké služby logopédi ponúkajú.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria