Štvrtok 8. 6. 2023

Navigácia

Školský rok  2017 / 2018     

Ročníkové práce - výsledky

V školskom roku 2017/18 ročníkové práce prezentovalo 10 žiakov z V.A, V.B, V.C, VI.B, VII. B a VIII.B triedy. Predviedli svoju šikovnosť a zručnosť v práci s počítačom a odvahu pre vystupovaní pred poslucháčmi.

Porota hodnotila výber témy, vypracovanie témy, samostatnosť vo vystupovaní a schopnosť zaujať poslucháčov.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Filip  Fűri V.C  - Téma: Ľadové medvede

konzultant: Ing. Mališová

2. miesto: Ľubor Kubica V.B   - Téma: Pamiatky UNESCO

konzultant: PaedDr. Juhászová

3. miesto: Dominika Ungerová   

                Paulína Bryndziarová  VIII.B  - Téma: Tribeč

konzultant: Mgr. Bartová

4. miesto: Eleonóra Vargová VI.B   - Téma: Putovanie po rovníku

konzultant: Mgr. Sviteková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria