Streda 27. 9. 2023

Navigácia

Hlavné úlohy Špecifické poruchy reči Prípravné cvičenia

enlightened Mimické cvičenia:

Cieľom je rozcvičenie hovoridiel (rečových artikulačných orgánov): jazyk, pery, mimické svalstvo tváre. Všetky cviky je potrebné striedať viackrát po sebe.

Cviky robíme sediac pred zrkadlom, aby nás dieťa videlo a napodobňovalo :
Grimasy (úsmev, smútok, prekvapenie, otváranie úst)
striedať špúlenie pier (bozk) a úsmev
vyplazeným jazykom pohybovať nahor a nadol (k nosu a k brade)
olizovať pery krúživým pohybom (pery možno natrieť napr. medom)
pohybovať jazykom z jedného kútika úst do druhého, pri pootvorených ústach.
napodobňovanie cválania koníka (jazyk na podnebí)
uvoľnenie pier (fúkaním vydávať zvuk motora)
cmukanie
hovoriť tiché p-p-p-p-p-p-p-p, t-t-t-t-t-t-t (bez použitia hlasu)


enlightened Dychové cvičenia:

Cieľom je osvojiť si správne dýchanie pri reči, nádych a výdych ústami , aj nosom. Vyfukovanie teplého a studeného vzduchu, regulácia výdychového prúdu (vyfúknuť pomaly, rýchlo, výbušne). Vyfúkanie nosa je dôležité nielen zo zdravotného hľadiska. Pokiaľ si dieťa nedokáže vyfúkať nos, tak počas jeho kúpania hravou formu budeme dieťaťu prskať vodu do tváre a reflexne ju z nosa vyfúkne. Pri dych. cvičeniach môžeme použiť pásik papiera, pierko, alebo inú ľahkú vec, ktorá sa pri vyfúknutí vzduchu z úst a nosa bude hýbať. Využívame aj rôzne hračky, do ktorých sa fúka, vrtuľky, bublifuk, ústne harmoniky, trúbky atď.) Dychové cvičenia realizujeme aj artikuláciou hlások, ale bez zapojenia hlasu (tiché ppppp, ttttt, ssssss, šššššš, kkkk) Dieťa si kontroluje výdychový prúd na ruke, papieriku, zrkadielku a pod. Zvládnuť toto všetko je veľmi dôležité pre ďalšie logopedické cvičenia.


enlightened Hlasové cvičenia:

Precvičiť správne nasadenia hlasu na vokály A E I O U. Najskôr dlhé samohlásky, potom krátke aaaaa, ooooo atď. Pri hlasových cvičeniach je jedna ruka dieťaťa je pred jeho a druhá pred ústami dospelého, ktorý s ním pracuje. Najvhodnejšie je pracovať pred zrkadlom.

Hmatom na hrdle a rezonančných dutinách ohmatať vibrácie, ktoré vznikajú pri chvení hlasiviek a rezonovaní hlasu. Napr. M ohmatať na líci, N rezonuje v nose, G, H, CH na krku. Pri sykavkách dať pocítiť výdychový prúd – držaním ruky pred ústami. Pri vyslovovaní S vychádza z úst chladnejší vzduch, pri Š zasa teplý vzduch.


enlightened Artikulačné cvičenia:

Výslovnosť slabík a slov. Začíname od najľahších:

PA PO PU PE PI

MA MO MU ME MI

TA TO TU TE TI

VA VO VU VE VI

KA KO KU KE KI

Postupne precvičíme slabiky, a slová s hláskami, ktoré dieťa ovláda.


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria