Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Zážitky bez bariér Bavíme sa s microbitmi Medzinárodný program Zelená škola Projekt "Viem, čo zjem" Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti Grantový program 2018 - Dostaneme ťa do školy  eTwinning 2018/2019 Pohár o najlepší gymnastický štvorboj žiakov a žiačok Národná súťaž eTwinning 2018 Projekt „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“ Kvalita života v školskom prostredí - Strecha pre Váš nápad 2018 Malá finančná akadémia s KOZMIXOM Misia Modrá planéta s Kozmixom Prevencia negatívnych spoločenkých javov Škola priateľská k deťom eTwinning - Lesné miničarovanie eTwinning – Európa v škole 2017/2018 eTwinning – Sviatky v zimnom období 2017/2018 Na energiu s rozumom Národné projekty Zdravie a bezpečnosť v školách - Voda je život Ekobojovníci s rozumom v hrsti do zdravej budúcnosti Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice" 2009 - 2013 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Spoločne za zdravšiu výživu detí Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekty

Projekt "Viem, čo zjem"Školský rok 2020/2021

„Viem, čo zjem?“ - Deti sa stravujú zdravšie, ale majú málo pohybu

Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do realizácie aktivít už piateho ročníka projektu Viem, čo zjem so žiakmi z tretích a štvrtých ročníkov s cieľom podať im cenné vedomosti a informácie o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo aj oboznámiť ich s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Veď všetci to veľmi dobre poznáme. Kým jedni rodičia sa obávajú, či ich dieťa zjedlo aspoň niečo, iní uvažujú, či toho nezjedlo príliš. Pravdou je, že vypestovať u detí pozitívny vzťah k stravovacím návykom, ale aj pohybovým aktivitám, je nesporne jedným z najväčších benefitov do ich budúcnosti. V dnešnej uponáhľanej dobe sa však o oboch oblastiach vedie pomerne rozsiahla diskusia. Čo má však podľa najnovších prieskumov najväčší vplyv na obezitu slovenských detí? Medzi tri hlavné faktory patria hlavne: pohybové aktivity, pitie sladených nápojov a prekvapivo aj to, či dieťa obeduje v školskej jedálni. Ukázalo sa, že nielen domáce, no vo veľkej miere aj školské prostredie, hrá v otázke správneho stravovania dôležitú úlohu. Počas realizácie aktivít sa žiaci okrem iného naučili, že všetky potraviny, ktoré zjeme, vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú fungovanie nášho organizmu. Obsahujú totiž látky ako: enzýmy, vitamíny, minerály, ale aj bielkoviny, cukry a tuky, ktoré rôznym spôsobom vstupujú do všetkých procesov v organizme.

Projekt bol zameraný na motiváciu detí vnímať dôležitosť pravidelného stravovania, zdravého výberu potravín a pokrmov. Vysvetľoval potrebu správneho skladovania potravín, hygienickej prípravy pokrmov a tiež dôležitosť pohybových aktivít.

Význam projektu sa preukázal z viacerých pohľadov, čo potvrdzujú aj výsledky najnovšieho prieskumu.
 

 1. Výsledky prieskumu potvrdili, že školské stravovanie má význam v prevencii nadváhy. Deti, ktoré nenavštevujú zariadenia školského stravovania vykazujú vyšší výskyt nadváhy. Projekt Viem, čo zjem sa snaží motivovať deti k tomu, aby sa pravidelne stravovali v školskej jedálni.
   
 2. Pokles konzumácie sladených nápojov u detí je jedným z ďalších cieľov projektu. Projekt vysvetľoval deťom, aké alternatívy dnes existujú vo vzťahu k pitnému režimu. Prieskum zaznamenal pokles počtu detí, ktoré konzumujú sladené nápoje.
   
 3. Deti s vyšším výskytom a frekvenciou pohybovej aktivity vykazujú častejšie normálnu hmotnosť. Projekt v tejto oblasti motivuje deti k pravidelnej pohybovej aktivity nielen v súvislosti s prevenciou nadváhy, ale v súvislosti s podporou duševného zdravia.
   

PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

          


Školský rok 2019/2020

Viem, čo zjem

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do úspešného celoslovenského projektu „Viem, čo zjem.“

Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú naši žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Naše prihlásené triedy už majú za sebou prvé kolo interaktívnych prednášok s pracovníčkami RÚVZ SR z Levíc.

A o čo zaujímavé sa dozvedeli? Rôzne informácie o hygiene potravín. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci skúmali, ako zaistiť neškodnosť potravín, ako chrániť svoje zdravie a vyvarovať sa vďaka správnej hygiene rôznym chorobám. Naučili sa aj to - na akých miestach by sme mali správne potraviny skladovať a ako s nimi hygienicky pracovať. Navyše, oboznámili sa aj so zložením jednotlivých potravín či trvanlivosťou, ktorá je zobrazovaná na zadnej strane obalov. Za aktívnu účasť získali všetci zúčastnení pestrofarebné nálepky s motivačnými heslami.

V druhom polroku sa v zapojených triedach uskutočnia interaktívne vyučovacie hodiny, počas ktorých sa budeme venovať témam ako: „Vyvážená strava“, „Ovocie a zelenina“, „Riziká nevhodnej stravy“, "Pitný režim" a "Energia".

Koordinátor projektu: PaedDr. M. Čákyová

   Školský rok 2018/2019

Celosvetový program Nestlé Healthy Kids

2. polrok 2018/2019

Nestlé pre zdravie detí v druhom polroku pripravuje...

Naša škola vedie žiakov k zdravému stravovaniu

V prvom polroku sme v rámci projektu uskutočnili prednášky v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, počas ktorých sa žiaci zábavnou formou naučili o zdravom stravovaní. Hlavné slovo mala pestrá strava a jej dôležitosť v jedálnych lístkoch detí.

Vďaka projektu: „Viem, čo zjem“ zažijeme aj v druhom polroku množstvo zaujímavých aktivít. Úplnou novinkou projektu je interaktívna digitalizovaná lekcia, v ktorej získajú zapojení žiaci vedomosti o význame vody v ľudskom tele, prečo je také dôležité dodržiavať pitný režim, a tiež akými spôsobmi nám môže telo signalizovať nedostatok tekutín. Je všeobecne známy fakt, že naše deti pijú malé množstvo tekutín. Nie je u nich dostatočne vyvinutý pocit smädu. Preto zábavnou formou edukujeme deti aj v tejto sfére. V závere lekcie je pripravená hra, v ktorej si žiaci preveria svoje vedomosti o tom, ktoré druhy nápojov sú pre naše zdravie najvhodnejšie. Takáto výučba o zdravej strave a správnom pitnom režime prispeje k formovaniu zdravého životného štýlu detí.

Takže hurá do učenia...

Koordinátor projektu: Mgr. M. Čákyová


1. polrok 2018/2019

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2018/2019 štartuje už tretí ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem ? “ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša, s problémami, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, pracovných listov a kvízov. Do tretieho ročníka projektu sa zapojilo 260 žiakov našej školy. Prajeme im veľa zábavných a poučných chvíľ.

Koordinátor projektu:

 • Mgr. M. Čákyová
   

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školský rok 2017/2018

Spoločne za zdravšiu výživu detí

Projekt „Viem, čo zjem“ je druhým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. 

Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Zapojením našej základnej školy do projektu „Viem, čo zjem“ získali žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša -ako je nedostatok živín alebo naopak, obezitu u niektorých našich detí. Prihlásené triedy sa zúčastnili zaujímavej prednášky  s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Vyvážená strava.

Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusií žiaci preskúmali, ako by malo vyzerať zloženie vyváženého a zdravého jedálneho lístka. Pochopili, že správny výber potravín a frekvencia ich konzumácie je jedným z hlavných faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Vďaka potravinovej pyramíde sa žiaci naučili určiť optimálny podiel potravín vo svojom stravovaní. 

Druhou úlohou projektu bola príprava otvorenej hodiny v zapojených triedach, ktorá bola pokračovaním úvodnej témy. Každá zapojená tireda si vybrala jednu z troch tém:„Hygiena a potraviny“, "Ovocie a zelenina" a "Vyvážená strava".

Realizované boli formou interaktívnych materiálov, využitím pracovných listov a kvízov. Na spestrenie a doplnenie nechýbali výtvarné činnosti, príprava zdravých nátierok, ochutnávka zeleninových šalátov. Otvorené hodiny sa viedli v príjemnej a tvorivej atmosfére.

Do projektu sa z našej školy zapojilo celkom 171 žiakov.

Fotogaléria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria