Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Akcie školy

2017/2018

Národná súťaž eTwinning 2018

Dňa 26.6. 2018 sa 9 žiakov z V.C triedy spolu s pánom riaditeľom Mgr. Dušanom Polákom a pani učiteľkou Ing. Evou Siekelovou zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Národnej súťaži o najlepší projekt eTwinning 2018 v zážitkovom centre vedy AURELIUM v Bratislave. Žiaci zvíťazili v kategórii „ Európa v škole“ s projektom „Our European city,“ ktorý vypracovali pod vedení pani učiteľky Siekelovej.

Žiaci získali hodnotné ceny a bola im umožnená individuálna prehliadka vedeckého centra

s interaktívnymi hrami a vedeckými pokusmi. Akcia bola ukončená slávnostným obedom.

 

 

 

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou

Dňa 19. 6. 2018 sa žiaci 5.C a 6. A zúčastnili besedy so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou v Tekovskej knižnici v Leviciach.

Televízna moderátorka a dramaturgička vyštudovala angličtinu, estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, pracovala ako dramaturgička STV v Košiciach, potom v Bratislave. Napísala rozhlasovú hru pre mládež Za pokus nič nedáš,  pracuje ako dramaturgička  v TV Markíza. Debutovala knihou Mami, kúp mi psa! v roku 2014. Pre deti a mládež vydala ďalšie knihy:

Deti majú Filipa (Filipko, 2016, 1. vydanie)

Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať (Trinásťroční, 2017, 1. vydanie)

Mladá autorka bola veľmi priateľská a milá. Odpovedala so zanietením a humorným nádychom  na všetky otázky prítomných žiakov. Žiaci ju so záujmom počúvali a dobre sa bavili. Zo stretnutia so spisovateľkou sme si odniesli veľmi príjemné pocity.

Víťazky školskej čitateľskej súťaže KNIHOŽRÚT:

 

 

 

 

Deň, kedy sa mlčalo.

Dňa 25. mája  2018 sa žiaci 9.B triedy zúčastnili zážitkového workshopu na tému Premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie, ktorý realizovala Post Bellum SK n.o. v Tekovskej knižnici.

Žiaci mali možnosť spoznať život v povojnovom období cez rôzne zážitkové aktivity. Pani lektorka pripravila cestu v čase, počas ktorej žiaci zoraďovali jednotlivé historické udalosti. V ďalšej aktivite vytvorili žiaci rodiny, žijúce v povojnovom období v čase kolektivizácie. Každý žiak mal svoju rolu. Každá postava mala vlastný charakter a názor na spoločenskú situáciu v časoch nedávno minulých.

Týmto workshopom si žiaci obohatili svoje vedomosti netradičným spôsobom. Rozšírili si znalosti z dejepisu nie len poučne, ale aj zábavne.

Viktória Kozáčová, Martina Ondovčinová - žiačky 9.B triedy

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 30. mája 2018 boli žiaci našej školy na anglicko – slovenskom divadelnom predstavení v Juniore, ktoré odohrali vynikajúci herci z Divadelného centra v Martine.

Pre mladších angličtinárov – začiatočníkov (2. – 5. ročník) si pripravili adaptáciu knižky J. C. Hronského o smelom zajkovi – A bold rabbit. Približne 50% hovoreného slova bola v angličtine a 50% v slovenčine, v kombinácii s krásnymi anglicko – slovenskými pesničkami.

Pre starších žiakov – mierne pokročilých (6. – 9. ročník) si pripravili divadelné spracovanie príbehov ankety Detský čin roka – The Heroes. V hre boli predstavené autentické postavy mladých ľudí, ktoré dokázali žiakov svojím príbehom osloviť a aj inšpirovať.

 Predstavenia sa konali za účelom priblížiť deťom anglický jazyk cez umenie. Herci do svojich replík zakomponovali učivo z anglického jazyka, ktoré deti práve preberajú v škole. Repliky boli šikovne spracované na úrovni žiakov. Herecké výkony boli milé a uveriteľné. Predstavenia boli zábavné a uvoľnené. Každé trvalo približne hodinu, počas ktorej sa žiaci aj učitelia príjemne zabavili a zároveň aj naučili niečo nové.

Historicko-turistická exkurzia žiakov V.C a VI.A triedy

9. mája 2018 sme sa spoločne tešili na exkurziu. Navštívili sme krásny zámok v Topoľčiankach, v ktorom nám sprievodkyňa porozprávala o jeho histórii.  Obdivovali sme dobový nábytok, porcelán i najväčšiu zachovalú zámockú knižnicu. Potom sme sa  poprechádzali po nádhernom zámockom parku. Zaujali nás priezračné jazierka, fontány, cudzokrajné stromy a rastliny. Veľkú radosť nám spravila prehliadka koní v topoľčianskom žrebčíne. Najväčším zážitkom bol však pre všetkých výstup na zrúcaninu hradu Hrušov. Vychutnali sme si okúzľujúci výhľad na okolitú prírodu . Za krásne zážitky ďakujeme p. uč. Juhászovej a p.uč. Ovsenákovej.

Žiaci V.C a VI.A

♫ ♪♫ ♪ „PINK SONG “ ♫ ♪♫ ♪

V piatok 27. 4. 2018 sa uskutočnila celoslovenská interpretačná súťaž v speve s názvom PinkSong, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných umeleckých, základných škôl a konzervatórií.  Sólovým spevom dvoch slovenských populárnych piesní reprezentovala našu školu žiačka VI.A triedy Lenka Berkešová a si vyspievala strieborné druhé miesto v kategórii          do 12 rokov. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v speváckej kariére!

Mgr. A. Nedorolíková

 

Knižné hádanky s pánom Mrkvičkom

Viete, ako sa dá kniha čítať netradične  a ešte sa pritom aj schuti zasmiať? Presvedčili sa o tom naši žiaci prostredníctvom pána Tibora Hujdiča, ktorý pre deti vystupuje pod pseudonymom pán Mrkvička.

 Do našej školy pán Mrkvička zavítal dňa 17. apríla 2018. A kto je vlastne pán Mrkvička? Pán Mrkvička je autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej donedávna v Slovenskom rozhlase. Zároveň je veľkým propagátorom čítania detí a deťom.

 Pre žiakov 5. a 6. ročníka boli vybrané: "Knižné hádanky". Cieľom tohto čítania bolo navnadiť deti na prečítanie konkrétnej knihy/kníh. Pán "Mrkvička" predstavil žiakom knihy netradičným spôsobom. Najprv sa spoločne vysvetlil význam slova intuícia. Žiaci sa rozdelili do piatich skupín. Následne p. Mrkvička prečítal úryvok z vybranej knihy. Pán Mrkvička zaujímavou formou dokázal úplne vtiahnuť žiakov do deja príbehu. Pri čítaní kníh vystupoval tak, akoby hral divadlo, menil hlasy a vedel napodobniť viac postáv z rôznych príbehov.

Po prečítaní úryvku mali žiaci  spomedzi množstva kníh vybrať tú, z ktorej by úryvok mohol byť. P. Mrkvička  žiakom priblížil knihy ako napr. "Maus" kde porozprával smutný príbeh židovskej rodiny, ďalej "Venussha", "Chlapec na vrchole hory" a ďalšie.  Žiaci nadšene počúvali, spontánne reagovali na čítanie a napokon i súťažili.

 

Skvelé pokračovanie v Programe eTwinning  -  certifikát Škola eTwinning 2018-2019.

S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol našej škole udelený CERTIFIKÁT ŠKOLA eTwinning.

Tieto školy, ktorým bol udelený certifikát Škola eTwinning sú pioniermi a majú vedúce postavenie v oblastiach ako:

Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning na našej škole.

 

 

Večerné rozprávkovo 

Začiatok našej cesty do Večerného rozprávkova bol spojený s vlastnoručným podpisom do Pamätnej  listiny.  Následne bol žiakom zavesený do krku Pamätný preukaz a na ruku dostali pečiatku s rozprávkovým námetom. Vchod do Rozprávkova zdobili  obrázky  kníh P. Dobšinského. Za závesom žiakov čakalo nečakané dobrodružstvo, do  ktorého mohli vstúpiť po  otvorení zlatým kľúčikom. No kto by sa netešil?

     Celé druhé poschodie patrilo Rozprávkovu. Bolo pripravených 6 komnát. Naše putovanie za rozprávkami  začalo v modrej   komnate. Žiaci sa  rozdelili do skupín, pomenovaných podľa rozprávkových postáv. Predstavili sa, teda povedali akú postavu stvárňujú svojím kostýmom. V modrej komnate sa odohrala prvá súťažná úloha. Naším hlavným cieľom bolo predovšetkým zoznámiť sa bližšie so životom a tvorbou P. Dobšinského, spoznať niektoré jeho rozprávky, postavy. Bola pripravená prezentácia, priraďovanie postáv k rozprávkam. Na základe  zvukových  nahrávok žiaci spoznávali rozprávky.

    Veľkým prekvapením pre mladších žiakov boli 2 divadelné predstavenia, ktoré si pripravili žiaci 5.A a V.B. Rozprávky O šípkovej Ruženke a Zlatá priadka potešili nás všetkých. Krásne kostýmy a herecké výkony piatakov umocnili večernú atmosféru.

    Nasledovalo občerstvenie, aby všetci načerpali sily do ďalších aktivít. Potom sa rozpŕchli do jednotlivých komnát, kde plnili rôzne úlohy.  Všade sa pracovalo s textom, hovoreným slovom, objavovali sa rozprávkové postavičky, pracovala fantázia... Mladším žiakom úlohy prezentovali piataci, ktorí si vyskúšali úlohu dospelých moderátorov.

    V závere, keď sa už začalo stmievať, s baterkami v rukách, sa skupinky vybrali na dobrodružné hľadanie zlatých vajec. V nich sa nachádzali nedokončené príslovia, porekadlá a pranostiky s označenými písmenkami. Po ich zložení objavili názov ľudovej rozprávky. Domov odchádzali večer o pol ôsmej s krásnymi zážitkami a pochvalným listom o absolvovaní Večerného rozprávkova.

 

eTwinning

V mesiacoch december - február sa žiaci našej školy s pani učiteľkou Siekelovou zapojili do projektu “Naše Európske mesto.” Projekt sme realizovali vychádzajúc z úloh súťaže Európa v škole Modul 1 – “Your European city – you’re the master builder!“

Cieľom projektu bolo vytvoriť naše vlastné ideálne Európske mesto, kde sa každý cíti ako doma.

Projekt realizovali žiaci vo veku 9 – 11 rokov, niekoľko prác vytvorili aj starší žiaci vo veku 12 – 15 rokov zo Slovenska. Dorozumievací jazyk bol anglický jazyk. Realizátormi projektu boli :

Eva Siekelová, Základná škola, Saratovská 85, 934 05 Levice, Slovensko

Donnatella Tuzi, Istituto Comprensivo 8 di Pescara, Taliansko

Mariana Serban, ȘCOALA GIMNAZIALA ,, MARIA GRECU,, Odaia Manolache, Rumunsko.

Náplňou projektu bolo vytvoriť práce na tému Naše Európske mesto, ktoré žiaci vypracovávali využitím svojej fantázie , kreativity a umeleckých zručností. Práce boli vypracované rôznymi spôsobmi a metódami, podľa schopností, výberu a záujmu žiakov: výtvarné práce, koláže, 3D práce, literárne práce – esej a báseň, obrázok vo formáte GIF.

Cieľom projektu bola spolupráca so zahraničnými partnermi, rozvoj tvorivosti žiakov, stimulácia fantázie žiakov, rozvoj jazykových a IKT zručností a v neposlednom rade nadviazať medzinárodné priateľstvá a medzinárodné tímy.

https://twinspace.etwinning.net/52897/home

ZA ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU TOHTO PROJEKTU NÁM BOL UDELENÝ CERTIFIKÁT KVALITY.

 

Hviezdoslavov  Kubín - školské kolo

20. marca sa na 2. stupni konalo školské kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. 13 žiakov z 5. až 8. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Recitátori boli veľmi šikovní, podali skvelé výkony a svojim milým prejavom sa postarali o príjemný umelecký zážitok. Všetkým recitátorom blahoželáme a víťazom želáme veľa šťastia v obvodnom kole. Ďakujeme aj pani učiteľkám a rodičom za prípravu detí, ale aj za to, že v deťoch prehlbujú literárne poznanie, kultivujú jazyk a reč, a tak pestujú vzťah k hovorenému slovu.

Výsledky

II. kat.      Poézia 1. miesto - Adam Bielik V.A

                            2. miesto - Hana Koblenová V.B

                            3. miesto - Beáta Verešová V.C

              Próza     1. miesto - Ema Bordánová V.A

                            2. miesto - Emma Konczová VI.A

III. kat.  Poézia   1. miesto - Viktória Gášpárová VIII.A

                            2. miesto - Zuzana Gatialová VIII.B

 

Týždeň hlasného čítania

Žiaci čítajú žiakom

   Do školskej knižnice zavítali   v popoludňajších hodinách žiaci školského klubu s p. vychovávateľkami E. Slavkovskou a K. Čenkovou.  Čakala ich p. knihovníčka so žiačkami z VIII.A - V. Gášpárová, P. Nôtová a H. Bukajová. Dievčatá predstavili knižné publikácie G. Futovej, ktoré sa nachádzajú na našom knižničnom regáli. Následne žiakom  prečítali z každej knihy úryvok. P. knihovníčka predstavila žiakom knihu, ktorá vznikla z tvorby detí. Z nej si žiaci spoločne nahlas prečítali báseň

Slováci, ktorí svojou prácou či vzdelaním zmenili osud národa

Žiaci VIII.A si počas týždňa hlasného čítania pripravili referáty o osobnostiach Slovenska, ktorých život, dielo a práca vo veľkej miere ovplyvnila život nás všetkých -Slovákov. Predstavili nám život a dielo velikánov  ako P.O. Hviezdoslav, Štefan Banič, spevákov, spisovateľov, športovcov ako Karol Duchoň, Milan Schriniar, Vida Stern Fischerová, Rudolf Vrba, Marian Hossa, Pavol Demitra a ďalší. Okrem informácií, ktoré sa žiakom podarilo o známych a možno menej známych ľuďoch získať z internetových stránok, vyjadrovali svoje názory, hodnotili   prínos  na základe vlastného postoja neskrývajúc emócie.

Medzinárodný deň materinského jazyka     

Cieľom  Medzinárodného dňa materinského jazyka (International Mother Language Day), za ktorý bol v roku 1999 UNESCOM vyhlásený 21. február, je poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Na tento deň sme nezabudli ani my. Na našej škole sme zvolili netradičné formy výučby i neobvyklé úlohy.

    Žiaci VIII.A sa predstavili prezentáciami o našich kodifikátoroch spisovného jazyka, o slovníkoch, ich súčasných autoroch, vysokých školách a katedrách slovenského jazyka, divadlách na Slovensku, teda miestach, kde dominuje spisovná slovenčina.

   Žiaci 5. a 6. ročníka riešili rôzne jazykové úlohy, hlavolamy a interaktívne hry na precvičovanie jazyka formou súťaže.

Mochovce

Dňa 23. februára sa žiaci V. A a VI. A triedy zúčastnili exkurzie v elektrárni v Mochovciach. Niektoré fyzikálne  a chemické zákony im boli prezentované zaujímavou formou.

 

 

V decembri sa žiaci V.C triedy s pani učiteľkou Siekelovou zapojili do projektu „Zimné sviatky v mojej krajine“ Ako jediní zástupcovia Slovenska, sme realizovali tento projekt spolu s ďalšími členmi s krajín Rumunsko, Poľsko, Portugalsko, Turecko, Moldava, Ukrajina, Španielsko a Litva. Žiaci boli vo veku 3 až 14 rokov, dorozumievací jazyk bol anglický jazyk.
Počas celého projektu - 1. - 25. decembra – učitelia, spoločne so žiakmi vykonávali aktivity špecifické pre zimnú sezónu a zimné sviatky. Učitelia zverejňovali obrázky a videá z týchto aktivít na nástenku Padlet vytvorenú pre každý deň projektu.
V úvode ako prvá úloha bolo predstavenie sa, prostredníctvom nástenky Padlet, kde učitelia uviedli základné informácie o sebe, svojich žiakoch, meste a krajine, kde žijú a taktiež o svojej škole, kde pracujú, prostredníctvom fotografií, videí, prezentácií.
V ďalších krokoch učitelia spolu so žiakmi vypracovávali rôzne aktivity ako výrobky, obrázky, rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, pripravovali vianočné pečivo, nacvičili a odprezentovali divadelné predstavenia týkajúce sa Vianoc, zimy, prípravy na zimné sviatky a prezentovanie zvykov a tradícií pre toto obdobie. Výsledky svojej práce zdokumentovali formou videí, fotografií a prezentácií a zverejňovali ich na stránkach twinspace využitím nástenky Padlet. 
V závere bol uskutočnený prieskum pre členov o projekte s grafickým zobrazením výsledkov a vytvorená záverečná prezentácia všetkých prác.
Cieľom projektu bolo spoznať tradície a zvyky zimných sviatkov v iných krajinách, vedieť odprezentovať svoje zvyky a tradície využitím IKT a cudzieho jazyka. 
Prostredníctvom tohto projektu sme sa snažili rozvíjať pocit úcty a hrdosti voči tradíciám a zvykom krajiny a urobiť tento svet menším a lepším, aby sme sa navzájom poznali.
https://twinspace.etwinning.net/47639/home
ZA ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU TOHTO PROJEKTU NÁM BOL UDELENÝ CERTIFIKÁT KVALITY.

 

Divadelná hra - Vianočný príbeh

Na Vianoce si kresťania pripomínajú  narodenia Ježiša Krista  a všeobecne v rovnakom období sú to  sviatky pokoja a mieru. Ako to bolo dávno v meste Betleheme s príchodom Ježiša na svet  ukázali žiakom ročníkov 1.-4. členovia dramatického krúžku svojou divadelnou hrou - Vianočný príbeh.

 

Pečenie medovníčkov

V dávnych začiatkoch   “výrobky“  z medu a múky mali len primitívnu podobu, skromnú akosť a chuť. Staré národy, hlavne Slovania považovali med za stravu bohov, a preto ich pri obetných slávnostiach obdarúvali aj medovým pečivom. Postupne sa rozvinulo v remeslo. Dnes je  tradícia pečenia medovníkov či perníkov  neodmysliteľnou súčasťou sviatku Vianoc. Žiaci V. C sa chopili receptúry starých materí a vyskúšali svoju zručnosť vo formovaní, pečení i zdobení vianočného medového pečiva.

 

„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc."

Adventné obdobie nám okrem prípravy na Vianoce prináša množstvo starorodičovských zvykov. I k Lucii (13. december) sa viažu rôzne tradície. Deň považovaný za najkratší deň v roku a najvýznamnejší zo stridžích dní si na našej škole pripomenuli žiaci dramatického krúžku.  Dievčatá oblečené v bielych plachtách s   husím perom v ruke, tak ako voľakedy chodievali od domu k domu, tak chodili od triedy do triedy a vymetali nielen rohy a kúty, ale i samotných žiakov. Tento rituál má odohnať všetko zlo a choroby.

 

Advent v školskej knižnici

Čítanie predstavuje pre žiakov nielen rozvoj emocionality, estetického cítenia či osvojovanie si učiva. Vďaka čítaniu môžu začať lepšie chápať aj svet. Porozumenie textu predstavuje mimoriadnu úlohu vo vývine žiakov. Keďže text prináša nové informácie, žiaci musia premýšľať a tiež spájať nové informácie s tými, ktoré už majú osvojené. Pre knihovníčku si adventné obdobie priam pýtalo siahnuť po texte, ktorý obsahovo súvisel s Vianocami. Vianočný príbeh si žiaci 3.A a 3. C mohli spoločne prečítať s pani knihovníčkou a knižničnými škriatkami - pomocníčkami v elektronickej podobe. Ako žiaci porozumeli textu preveril elektronický kvíz - Vianočný milionár. 3 skupiny z piatich získali plný počet bodov, čiže rovný milión. Ako malý darček pre svojich blízkych si odniesli ručne vyrobené vianočné figúrky.

Projektový deň - Boj proti závislostiam

Dňa 29.11. 2017 sa na škole realizoval niekoľkoročný projekt boja proti závislostiam na elektronických zariadeniach a internete a tiež bezpečného využívania internetu. Tento rok sa realizoval na ISCED2 na predmetoch:slovenský jazyk, výtvarná výchova a informatika. Niektoré práce žiakov si môžete pozrieť pomocou nasledujúcich odkazov:

STOP_MOBILU.pptx                                                Bol_to_normalny_den.docx

Hacker_-_basen.docx                                                Internetova_basen.docx

Stop_zavislosti_od_pocitacovych_hier.docx             Vysledok.pptx         

Stop_zavisloti_na_pocitaci_.pptx                              Zavislost_na_socialnych_sieti.pptx

 

Návšteva SND v Bratislave

15. november  2017   bol pre žiakov  5. A, 5.C a 7.A  neobvyklý, pretože miesto školských lavíc sadli ráno do autobusu, ktorý ich odviezol až do ďalekej Bratislavy. Cieľom zájazdu bola návšteva SND, kde si užili rozprávkovú hru Ako sa Lomidrevo stal kráľom. Herecké obsadenie, nádherné kulisy, kostýmy a samotný strhujúci dej rozprávky poskytol žiakom nezabudnuteľný umelecký zážitok. Po skončení predstavenia sa žiaci prešli popri Dunaji, pozreli si sochu M.R. Štefánika a trochu obehli nákupné centrum Eurovea, aby   nakúpili sebe i domov rodine nejaké vecné suveníry.

 

 

Deň M. R. Štefánika

Naša základná škola sa v októbri zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. Tohtoročnou témou bol M.R. Štefánik. základnou podmienkou bolo zapojiť do aktivity všetkých žiakov, učiteľov, rodičov i miestnu komunitu. Podujatie sa u nás nieslo pod názvom " Po stopách M.R. Štefánika".

23. októbra   školské Dino TV ráno   spustilo prezentáciu o M.R. Štefánikovi.  

Skupinka žiakov z VIII.A v mestskom  parku M.R. Štefánika  mala za úlohu preveriť i zároveň poučiť okoloidúcich Levičanov či návštevníkov Levíc údajmi o životnom osude  M.R. Štefánika.

Dvoj až šesťčlenné tímy z jednotlivých tried ročníkov 5.-8. vyhľadávali a triedili informácie o M.R. Štefánikovi. Jednotlivé triedy si štáty  vyberali podľa toho, kde M.R. Štefánik pôsobil. Vybrali najzaujímavejšie obrázky. Doplňovali texty.   Každá trieda vypracovala  5 až 10 listov (formát A4) v štýle modernej encyklopédie. Údaje boli rozpracované do piatich  oblastí: 1. Základná charakteristika štátu, 2.Hlavné mesto, 3. Kultúra a historické pamiatky, 4. Rastlinstvo a živočíšstvo, 5. Pôsobenie M.R. Štefánika.

Farebná vlajka navštívenej  krajiny   sa pripla na pripravenú slepú mapu obidvoch zemských pologúľ. Vytvoril sa tak ucelený pohľad na prebádané územia, kde M. R. Štefánik zanechal počas svojho života významnú stopu.

Niektorí žiaci 5.-9. ročníkov sa po zhliadnutí prezentácie žiakov VIII.A  a žiaci ročníkov 2.-9.  vydali po stopách M.R. Štefánika štetcami, pastelmi a farbičkami.   

Vypracované listy sa zviazali hrebeňovou väzbou do veličizného  informačného cestopisu ( volá sa mimochodom BEDEKER ) a víťazné výtvarné práce sa dostali  na obal bedekra.

Víťazné práce sú:

ročníky 1.-4.                                                              ročníky 5.-9.

1. miesto:  Alica Tóthová 4.B                        1. miesto: Laura Zlatnerová 6.B

2. miesto:   Linda Tóthová 4.B                       2. miesto: Ema Matejová  8.B

3. miesto:    Dajana Ďurčová 3.A                   3. miesto: Matúš Broškovič 7.B

Pre rodičov bol pripravený kvíz pre rodičov cez Edupage – „Viete, kto bol M.R. Štefánik?“

Víťaznými triedami podľa počtu zapojených rodičov sa stali

1. miesto: 4.C

2. miesto: 3.A

3. miesto: 4.A

 

Záložka spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá - Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. V mesiaci október sme sa i my do tohto projektu prihlásili. Partnerskou školou nám bola ZŠ Chminianske Jakubovany okres Prešov.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov   a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci   vytvoria záložku do knihy    a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy.   Výmenu záložiek  škola využije  k nadviazaniu spolupráce, kontaktu a  poznávaniu života žiakov.  Tento rok sme vytvorili 100 záložiek. Toľko sme obdržali i od partnerskej školy.

NÁVŠTEVA CUDZOJAZYČNEJ KNIŽNICE.

Žiaci 5. ročníka sa v dňoch 2. a 4. októbra 2017 v rámci anglického jazyka vybrali na návštevu cudzojazyčnej knižnice, ktorá sa nachádza v jazykovej škole Prima. Cieľom tejto návštevy bolo oboznámenie žiakov s knižnicou, vytváranie záujmu a pozitívneho vzťahu žiakov ku knihám v anglickom jazyku, viesť žiakov k čítaniu kníh v anglickom jazyku a využívať knižnicu počas celého školského roka.

Záujem žiakov o knihy v anglickom jazyku bol veľký, takmer všetci piataci sa do knižnice prihlásili, získali čitateľský preukaz a stali sa členmi tejto knižnice.

Žiakov ponuka kníh zaujala, požičali si jednu až dve knižky podľa vlastného výberu a nevedeli sa dočkať, kedy ich začnú čítať.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria