Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

Dopravná výchova v praxi

Dopravná výchova v praxi

 

Naša škola je šiesty rok súčasťou medzinárodného projektu Zelená škola, v ktorom sme už dvakrát získali vlajku a certifikát Zelenej školy, ktoré nám zdobia vstupné haly školy. V projekte tento rok končíme certifikačné obdobie na tému Doprava a ovzdušie a v máji sa opäť prihlásime do hodnotenia, aby sme tretí krát boli úspešní.

Sústredíme sa na zlepšenie poznatkov v oblasti dopravnej výchovy, a to prednáškami s dopravnými policajtmi, rovesníckym učením, umožníme a spropagujeme chodenie do školy iným spôsobom ako autom, napr. bicyklom, pešo, hromadnou dopravou, kolobežkou a zabezpečíme krytú úschovňu na bicykle. Na konci minulého školského roka sme uspeli v projekte – Dopravná výchova v praxi a s finančnou podporou mesta v areáli školy vzniklo dopravné ihrisko, ktoré môžu naši žiaci využívať celý rok na dosiahnutie cieľa Zelenej školy, ale aj na iné účely na vyučovaní a v ŠKD.  

Dňa 18. 9. 2019 sme naše dopravné ihrisko oficiálne otvorili s akciou – Hýbme sa na kolesách, kde si  žiaci v priebehu troch dní vyskúšali dopravnú výchovu v praxi a zároveň sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu a do Európskeho týždňa mobility.

Žiaci vyšších ročníkov sa do akcie zapojili tvorením plagátov na poukázanie tohto dňa a sú vystavené na bráne školy. Dúfame, že touto akciou sme vzbudili záujem chodenia peši, na bicykli, či kolobežke, a že sa k malým pridajú aj žiaci z druhého stupňa.

Touto cestou by sme sa zároveň chceli poďakovať mestu Levice, za finančnú podporu k realizácii dopravného ihriska. Ďakujeme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria