Utorok 16. 4. 2024

Navigácia

Šanca pre všetkých Školský učebný plán pre klasické triedy Profil školy Organizácia vyučovania


PROFIL ŠKOLY

Základná škola Saratovská ul. 85, Levice je plnoorganizovaná základná škola, ktorá  sa nachádza  v sídliskovej oblasti Rybníky. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.  

Od začiatku svojej existencie bola škola zameraná na vzdelávanie športovo a jazykovo nadaných žiakov (anglický a nemecký jazyk). 

Škola je vybavená moderným technickým vybavenim - multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. Na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej práce v oblasti informatizácie slúžia dve počítačové učebne.

Na štúdium cudzích jazykov máme vybudované jazykové laboratórium. Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby fyziky, jedna pre chémiu a jedna pre prírodopis, všetky s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi pre názornejšiu demoštráciu pokusov a pozorovaní. Pre predmety  Svet práce a Technika máme vybudovanú dielňu a školskú kuchynku. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, školskú knižnicu s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, učebňu tradícii levického regiónu, jednu veľkú telocvičňu s palubovkou, elektronickou časomierou a plexisklovými košmi na basketbal a dve malé telocvične. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na štúdium na stredné a odborné školy, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria